TIETOSUOJASELOSTE

Kiitos, kun tutustut tietosuojaselosteeseen.

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen henkilötietojesi käyttöön, ole minuun rohkeasti yhteydessä osoitteessa camilla@muutosvalmius.com.

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus tiedottaa selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä tietosuoja-/rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio.

1.REKISTERINPITÄJÄ
Tmi Camilla Havanka
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Camilla Havanka
+358 45 122 3645
camilla@muutosvalmius.com

2. REKISTERIN PITÄMISEN JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS
Tmi Camilla Havangan rekisterissä ovat asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat ja yhteistyökumppanit.

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Sinun (käyttäjän) henkilötietojasi käsitellään Tmi Camilla Havangan asiakassuhteiden luomiseen, ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, markkinointiin ja viestintään, analysointiin, tilastointiin ja palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
- Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero (mikäli sellainen on ilmoitettu)
- yrityksen nimi (asiakkaan ollessa yritys)
- tiedot ostetuista palveluista

Sinua koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sallimissa rajoissa, Tmi Camilla Havangan omissa rekistereissä.

5. TIETOLÄHTEET
Sinun (rekisteröidyn) itsesi antamat tiedot ja asiakkuuteesi, palvelun tilaamiseen tai käyttöön, viestintään, sosiaaliseen mediaan sekä muuhun asiointiin liittyvät tapahtumat.

6. TIETOJEN LUOVUTUS
Tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä suoramarkkinointitarkoitukseen, ellet ole itse antanut siihen lupaa.

Sähköpostipalvelu on ulkoistettu ja sijaitsee EU:n ulkopuolella. Palvelu noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta.

7. TIETOJEN SUOJAUS
Yksityisyytesi on meille tärkeää. Kaikki tiedot kerätään salasanoilla suojattuihin tietokantoihin, joihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Tmi Camilla Havangalla on tarpeen vaatiessa oikeus luovuttaa tietosi viranomaisen käyttöön.

8. TARKASTUSOIKEUS
Sinulla (rekisteröidyllä) on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia henkilötietoja asiakasrekisteriin on tallennettu ja miten henkilötietojasi käsitellään.

9. SUORAMARKKINOINTIKIELTO

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

10. OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN JA POISTAMISEEN
Sinulla (rekisteröidyllä) on oikeus pyytää, että sinua koskevat virheelliset tai epätarkat henkilötiedot korjataan. Sinulla on myös oikeus täydentää puutteelliset henkilötiedot toimittamalla ne rekisterinpitäjälle.

Sinulla (rekisteröidyllä) on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna sähköpostiosoitteeseen:

camilla (at) muutosvalmius.com

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Muokattu viimeksi 22.1.2019

©2019 Tmi Camilla Havanka