LISÄÄ TEHOA JA VAIKUTTAVUUTTA OPPIMISEEN

The world is becoming more turbulent faster than organizations are becoming more resilient.”

- Gary Hamel, Nordic Business Forum 2018

Työn murros näkyy kaikkialla ympärillämme. Muutos vaatii meiltä jatkuvasti uusia taitoja, uusia kykyjä, joustavuutta. Muutos vaatii meiltä kykyä ymmärtää, oppia ja soveltaa uutta tietoa.

Muutos on ennen kaikkea oppimista.

Ja oppiminen on ennen kaikkea muutosta.

Olemme siis päivittäin tekemisissä oppimisen kanssa. Siitä huolimatta jokainen koulutus ei tuota tavoiteltua lopputulosta, eikä jokainen sähköpostissa tiedotettu kokousmemo mene niin sanotusti jakeluun.

Ihmetellään – mikä siinä nyt taas on, miksei mitään tapahdu? Asiastahan on tiedotettu, järjestetty koulutus, ja niin edelleen. Miksi tuo henkilöstölle tarjoiltu informaatio ei realisoidu käytännössä?

Aivan kaikkiin esteisiin emme toki pysty vaikuttamaan, mutta se, mihin pystymme, tapahtuu learning designin avulla. Learning designin avulla pystymme analysoimaan oppimisen vaikuttavuutta heikentäviä seikkoja, ja vähentämään oppimista estävät häiriötekijät minimiin. Suunnittelun avulla varmistamme että oppiminen on helppoa ja vaivatonta, jolloin ihminen pystyy vapauttamaan kaikki resurssinsa uuden oppimiseen, epätietoisuuden tai epämiellyttävien tunteiden sijaan.

MITÄ LEARNING DESIGN ON?

Learning design -termin merkitys ei ole suomenkielessä vielä vakiintunut. Alunperin learning design -termillä on viitattu ensisijaisesti digitaalisiin oppimisympäristöihin ja niiden oppijalähtöiseen suunnitteluun, mutta sittemmin oppimismuotoilusta on alettu puhua paljon holistisemmasta näkökulmasta (mm. Mukamas Learning Design Oy on tehnyt vaikuttavaa työtä oppimismuotoilun parissa erityisesti oppimisen fasilitoinnin näkökulmasta).

Learning designin avulla voidaan minimoida oppimisen rajoitteita pedagogiikan ja oppimisen psykologian näkökulmasta. Näin toimimalla voimme mm. minimoida materiaalin tai oppimisympäristön aiheuttamaa kognitiivista kuormitusta, jolloin informaation sisäistäminen helpottuu – oppija pystyy suuntaamaan resurssinsa uuden oppimiseen. Learning designin avulla voidaan tarjota apua kokonaisuuksien hahmottamiseen ja sisäistämiseen, auttaa tunnistamaan olennaisimmat asiat ja muistamaan ne paremmin, sekä tukea informaation soveltamista käytännön arjessa – siis lisätä oppimisen tai muutosprosessin ROI:ta (return of investment), sillä vasta informaation käyttöönotto realisoi muutosprosessin vaikuttavuuden.

Learning design keskittyy tarkastelemaan mm. seuraavia seikkoja:

 • oppimisympäristön ja opetusmateriaalin rakenne

 • oppimisympäristön ja opetusmateriaalin aiheuttama kognitiivinen kuormitus

 • oppimispolun looginen eteneminen

 • oppijalähtöisyys (ennakkotiedot, eriävät tarpeet)

 • käytetyt menetelmät

 • aikajänteen realistisuus oppimistavoitteeseen (haluttuun muutokseen) nähden

 • oppiaineksen ymmärrettävyys kyseisessä kontekstissa

 • oppiaineksen sovellettavuus käytännössä

Learning Designin tarkoituksena on siis tehdä oppimisesta mahdollisimman helppoa ja vaivatonta, jolloin oppiminen on tehokasta, eikä resursseja valu hukkaan.

KENELLE LEARNING DESIGN -KONSULTOINNISTA ON ENITEN HYÖTYÄ?

Learning Design-konsultointi sopii kaikille, jotka haluavat lisätä oppimisen vaikuttavuutta. Suosittelen learning designiä erityisesti:

 • HRD-asemassa toimiville

 • kouluttajille

 • valmentajille

 • henkilöille, jotka tuottavat oppimateriaaleja, kuten työkirjoja

Saatat toimia henkilöstön kehittämistehtävissä, tai vastaat henkilöstön koulutukseen ja kehitykseen liittyvistä sisällöistä (koulutusmateriaalit), oppimisympäristöistä (fyysiset ja sähköiset ympäristöt) ja/ tai kokonaisuuksista, ja haluat optimoida oppimiseen käytettäviä resursseja (erityisesti aikaa).

Saatat toimia kouluttajana, ja olet oman alasi guru. Sinulla on vaadittavat erityistiedot, jotka haluat kouluttaa myös muille – tässä kohdassa pedagogiasta ja oppimisen psykologiasta on valtavasti hyötyä. Learning Designin avulla nostamme koulutuksesi / koulutusmateriaalisi vaikuttavuuden uudelle tasolle. Yksinkertaistettuna; olet esimerkiksi myynnin erityisammattilainen, ja tiedät, miten myydään. Minä puolestani tiedän, miten ihminen oppii, ja mikä edistää tiedon kiinnittymistä oppijan skeemaan, eli mielen tietorakenteeseen.

 

maksuton konsultaatio

Jäitkö vielä miettimään mihin kaikkeen learning design konsultointia voidaan soveltaa, ja millaista hyötyä siitä voisi olla juuri sinulle?

Varaa maksuton konsultaatiotapaaminen alla olevan kaavakkeen avulla, tai soita numeroon (+358) 45 122 3645.

Saat minuun yhteyden myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen camilla (at) muutosvalmius.com

Nimi *
Nimi