OPPIMISMUOTOILUSTA TUKEA ORGANISAATION OPPIMISKYVYN VAHVISTAMISEKSI

Alunperin learning design -termillä on viitattu ensisijaisesti digitaalisiin oppimisympäristöihin ja niiden oppijalähtöiseen suunnitteluun, mutta sittemmin oppimismuotoilusta on alettu puhua paljon holistisemmasta näkökulmasta . Oppimismuotoilua voidaan toteuttaa monella tasolla:

YKSILÖTASOLLA

 • oppimisasenteen optimoiminen

  TAKTISELLA TASOLLA

 • oppimisympäristöjen ja oppimismateriaalien LX-suunnittelu

 • oppimisen fasilitointi (erityisesti Mukamas Learning Design Oy on tehnyt vaikuttavaa työtä oppimisen fasilitoinnin parissa)

STRATEGISELLA TASOLLA

 • oppimisen mahdollistavan organisaatiokulttuurin rakentaminen (oppimisasenteen optimoiminen kollektiivisella tasolla)

 • valmentava esimiestyö

 • oppimisen strateginen johtaminen

MITÄ LEARNING DESIGN ON?

Learning Design, eli oppimismuotoilu, on oppimisen helpottamista ja oppimisen tehostamista menetelmillä, jotka perustuvat tutkittuun tietoon. Learning designin avulla voidaan minimoida oppimisen rajoitteita kuten pedagogiikan ja oppimisen psykologian näkökulmasta.

KENELLE OPPIMISMUOTOILUSTA ON ENITEN HYÖTYÄ?

Oppimismuotoilu sopii kaikille, jotka haluavat lisätä oppimisen vaikuttavuutta. Suosittelen oppimismuotoilua erityisesti:

 • HRD-työn tueksi

 • kouluttajille

 • valmentajille

 • henkilöille, jotka tuottavat oppimateriaaleja, kuten työkirjoja

Saatat toimia henkilöstön kehittämistehtävissä, tai vastaat henkilöstön koulutukseen ja kehitykseen liittyvistä sisällöistä (koulutusmateriaalit), oppimisympäristöistä (fyysiset ja sähköiset ympäristöt) ja/ tai kokonaisuuksista, ja haluat optimoida oppimiseen käytettäviä resursseja (erityisesti aikaa).

Saatat toimia kouluttajana, ja olet oman alasi guru. Sinulla on vaadittavat erityistiedot, jotka haluat kouluttaa myös muille – tässä kohdassa pedagogiasta ja oppimisen psykologiasta on valtavasti hyötyä.

LX-SUUNNITTELUN AVULLA LISÄÄT OPPIMISEN ROI:TA

LX-suunnittelu (learning experience) on oppimismuotoilun osa-alue, joka keskittyy oppimisympäristöjen ja oppimismateriaalin LX-käyttäjälähtöiseen suunnitteluun. LX siirtää mm. koulutuksien ja oppimistapahtumien fokuksen opettamisesta oppimiseen.

Learning designin avulla voidaan tarjota apua kokonaisuuksien hahmottamiseen ja sisäistämiseen, auttaa tunnistamaan olennaisimmat asiat ja muistamaan ne paremmin, sekä tukea informaation soveltamista käytännön arjessa – siis lisätä oppimisen tai muutosprosessin ROI:ta (return of investment), sillä vasta informaation käyttöönotto realisoi muutosprosessin vaikuttavuuden. LX-suunnittelun avulla voimme minimoida materiaalin tai oppimisympäristön aiheuttamaa kognitiivista kuormitusta, jolloin informaation sisäistäminen helpottuu – oppija pystyy suuntaamaan resurssinsa uuden oppimiseen.

LX-suunnittelu keskittyy tarkastelemaan mm. seuraavia seikkoja:

 • oppimisympäristön ja opetusmateriaalin rakenne

 • oppimisympäristön ja opetusmateriaalin aiheuttama kognitiivinen kuormitus

 • oppimispolun looginen eteneminen

 • oppijalähtöisyys (ennakkotiedot, eriävät tarpeet)

 • käytetyt menetelmät

 • aikajänteen realistisuus oppimistavoitteeseen (haluttuun muutokseen) nähden

 • oppiaineksen ymmärrettävyys kyseisessä kontekstissa

 • oppiaineksen sovellettavuus käytännössä

LX-suunnittelun avulla nostamme koulutuksesi / koulutusmateriaalisi vaikuttavuuden uudelle tasolle. Yksinkertaistettuna; olet esimerkiksi myynnin erityisammattilainen, ja tiedät, miten myydään. Minä puolestani tiedän, miten ihminen oppii, ja mikä edistää tiedon kiinnittymistä oppijan skeemaan, eli mielen tietorakenteeseen.

Learning Designin tarkoituksena on siis tehdä oppimisesta mahdollisimman helppoa ja vaivatonta, jolloin oppiminen on tehokasta, eikä resursseja valu hukkaan.

 

VARAA maksuton konsultaatio

Jäitkö vielä miettimään mihin kaikkeen learning design konsultointia voidaan soveltaa, ja millaista hyötyä siitä voisi olla juuri sinulle?

Varaa maksuton konsultaatiotapaaminen alla olevan kaavakkeen avulla, tai soita numeroon (+358) 45 122 3645.

Saat minuun yhteyden myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen camilla (at) muutosvalmius.com

Nimi *
Nimi