MITÄ BUSINESS COACHING ON?

Jokaisella meillä on jo olemassa kaikki ne voimavarat, joita menestymisemme vaatii.

Business Coaching on prosessi, jonka aikana coach auttaa coachattavaa ottamaan voimavarojaan käyttöön siten, että se parhaiten tukee coachattavan tavoitteita ja auttaa niiden saavuttamisessa.

Business Coaching on pysähtymistä, tilan tekemistä ajatusten ja toiminnan väliin. Coachingin prosessi mahdollistaa ajattelukumppanuuden, jonka tavoitteena on oivallusten syntyminen – coachin tehtävä on auttaa coachattavaa tulemaan tietoiseksi omista voimavaroistaan.

Business Coachingilla on aina jokin tavoite ja suunta, ja eteneminen kohti tavoitetta. Yleisellä tasolla coachingin tavoitteena on siirtyä ongelmakeskeisyydestä ratkaisukeskeisyyteen, muuttumattomuuden asenteesta kasvun asenteeseen.

Coachingin perususkomuksena on, että meistä jokainen kykenee itse löytämään ratkaisut haasteisiimme, ja että meillä on hallussamme kaikki ne voimavarat, joita tarvitsemme edetäksemme. Heikkouksien korjaamisen sijaan keskitymme vahvuuksien vahvistamiseen, sillä coaching filosofian mukaan todellinen suorituskyky saadaan aikaan nimenomaan vahvuuksiamme jalostamalla.

Business Coachingin avulla löydetään ja kirkastetaan yhdessä sitä tietoa, joka sinulla jo on hallussasi, ja jonka avulla täyden potentiaalin saavuttaminen on mahdollista!

KENELLE BUSINESS COACHING SOPII?

Business Coachingin sopii jokaiselle, joka haluaa kehittyä urallaan ja elämässään. Business Coachingin tarkoituksena on tukea coachattavan henkilökohtaista kasvua - samalla keskittyen vahvasti organisaation kasvun tukemiseen! Win-win-win!

MIten business coaching eroaa muista coachingin muodoista?

Business coachingin fokus kohdistuu organisaatioiden menestyksen ja kilpailukyvyn tukemiseen. Näin ollen Business Coaching-prosessin tavoitteet määritellään kolmikantakeskustelun avulla, johon osallistuu coachin ja coachattavan lisäksi myös tilaajaorganisaation edustaja, useimmiten coachattavan lähiesihenkilö tai HR. Business coaching-prosessille määritellään yhdessä tavoitteet, sekä mahdollisimman objektiiviset menestyksen mittarit, joiden avulla tavoitteiden toteutumista mitataan.

Mikäli haluat osallistua coaching-prosessiin yksityishenkilönä, se on täysin mahdollista, ja silloin määrittelemme Business Coachingin tavoitteet yhdessä, kaksin.

MILLAISIA TEEMOJA BUSINESS COACHINGISSA voidaan KÄSITELLÄ?

Business Coaching sessioiden aikana voidaan käsitellä mitä tahansa aiheita, jotka sillä hetkellä estävät täyden potentiaalin käyttöönottoa. Laajempana tavoitteena voisi kuitenkin olla esimerkiksi;

  • toimintaa rajoittavien uskomusten esiin tuominen ja niiden muuttaminen

  • uuden työroolin omaksuminen

  • vuorovaikutus - ja johtamistaitojen jalostaminen

  • projektin onnistunut läpivienti

  • myynnin kehittäminen

  • organisaatiomuutoksen toteuttaminen, tai vaikkapa

  • ajanhallinta

Tavoitteet voidaan jakaa karkeasti kahteen erilaiseen tavoite-tyyppiin: suoritustavoitteeseen (suorituksen toteuttaminen, kuten esimerkiksi jonkin tietyn projektin onnistunut läpivienti) tai kehittymistavoitteeseen (suorituksen jalostaminen, kuten esimerkiksi vuorovaikutustaitojen kehittäminen).

HINNOITTELUPERUSTEET

Business Coaching-prosessin suositeltu kesto on vähintään viisi (5) coaching-sessiota, kestoltaan 60–90 min.

Hinnat alkaen 750 e + alv.24% / 5 x 60 min.

Hinnat voimassa 1.9.2019 saakka.


KYSY LISÄÄ

Saat minuun yhteyden joko soittamalla numeroon (+358) 45 122 3645 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen camilla (at) muutosvalmius.com. Halutessasi voit myös jättää viestiä alla olevan kaavakkeen kautta, niin otan sinuun yhteyttä pikimmiten. 

Nimi *
Nimi