viestintä

Tehovinkit organisaation muutosvalmiuden tukemiseen

Tehovinkit organisaation muutosvalmiuden tukemiseen

Kun maailma ja työympäristöt (ja työn tekemisen tavat) muuttuvat hurjaa vauhtia, keskitymme usein siihen, miten jokin uusi laitekanta toimii, miten sitä käytetään ja miten siitä saataisiin maksimaalinen hyöty irti. Samalla me kuitenkin olemme tulleet laiminlyöneeksi sitä, joka niitä kaikkia laitekantoja käyttää, toimii – eli meidän mieli! Siksi onkin korkea aika tutustua myös tähän kaikkea meidän toimintaa moderoivaan laitekantaan – siihen, miten meidän ajatukset, uskomukset ja tunteet vaikuttaa meidän toimintaan (yhdessä ja erikseen). Se laitekanta, nimittäin, sattuu olemaan muutoksessakin pysyvää sorttia!