muutosvalmius

Muutosvalmius on uusi musta

Photo by    sydney Rae

Photo by sydney Rae

Ihminen tietää, että pysyäkseen kunnossa on saatava sopivassa suhteessa rasitusta, lepoa ja ravintoa – mutta tiesitkö, että monet tutkijat ovat lisänneet listaan myös uuden oppimisen?

Uuden oppiminen pitää mielen virkeänä, ja näin on ollen edellytys ketterälle kehitykselle.

MUUTOSVASTARINTA ELÄÄ PELOSTA JA EPÄVARMUUDESTA.

Ajassa, jossa kaikki on epävarmaa, ainoastaan muutos on pysyvää.

Kun tunnistamme omat vahvuutemme, voimme muutoksen keskelläkin luottaa taitoihimme, ja kykyymme oppia ja sisäistää uutta tietoa. Toisinaan mielemme haluaa takertua tuttuun ja turvalliseen, vaikkei se olisikaan tehokkain tapa edetä.

Muutosvastarinta pelkää haavoittuvuutta, se ei halua myöntää että inhimillinen mieli ei osannutkaan ennustaa kaikkea ennalta. Mutta kehitys on muutosta, joten vasta muutoksen hyväksyminen avaa oven kehitykselle – ja oppiminen voi alkaa!

Muutoksen keskellä psykologisten taitojen merkitys korostuu.

Kuinka siedän epävarmuutta?

Entä stressiä?

Kuinka hyvin ponnistan epäonnistumisista?

Uskonko kykyyni oppia ja omaksua uutta tietoa?

Onko minun helppo työskennellä itseni kanssa?

Onko muiden helppo työskennellä kanssani?

Voinko hyvin?

Olisiko minun mahdollista voida hyvin?

Tiedänkö, että vaikken osaisikaan juuri tätä, on minussa voimavaroja, joita soveltamalla selviän, pärjään, ja menestyn?  

Muutosvalmius on ohjelmistopäivitys, joka rohkaisee ja motivoi muutokseen.

Olet pärjännyt ihan hyvin tähänkin asti, pärjäät kyllä jatkossakin! Tehokas uuden oppiminen vaatii että uutta tietoa pystytään käsittelemään tietoisesti. Uuden oppimiseen liittyy aina myös tunteita, ja myös oppimiseen liittyvien tunteiden käsittely vaatii tietoista mieltä.

Muutoksen käsittelyssä tarvitaan usein ulkopuolista apua. Muutos on uuden oppimista, tai jo opitun tiedon muuttamista uuteen, sovellettavissa olevaan muotoon.

Muutosvalmius on tapa, jolla jonka avulla muutokseen voidaan suhtautua positiivisesti ja uteliaisuudella. Muutosvalmius on uuden tunnistamista, oppimista ja sisäistämistä. Muutokset aiheuttavat usein hämmennystä, sillä ne kyseenalaistavat meidän kompetenssejamme ja kykyä toimia arjessa autopilotilla.

Muutos herättää meidät horroksesta ja vaatii uusia toimintatapoja. Koska muutos vaatii rutiineista irtaantumista ja niiden muuttamista, vaatii se ns. “ylimääräistä energiaa”. Olisihan se niin paljon helpompaa tehdä niinkuin on aina ennenkin tehty! Tämä on se epävarmuustekijä, joka usein herättää ihmisissä vastustusta.

Muutosjohtamisen tärkein peruspilari on psykologisesti turvallisen työ- tai oppimisympäristön luominen. Psykologisesti turvallisessa työ- ja oppimisympäristössä uskaltaa olla rohkeasti kokonainen oma itsensä, jolloin myös yksilöiden piilevät voimavarat voidaan valjastaa täyteen potentiaaliinsa.

MUUTOSVALMIUS ON KASVUN ASENNETTA.

Oletko koskaan pysähtynyt pohtimaan mahdollistaako asenteesi kasvun, vai oletko jumiutunut muuttumattomuuden ajattelumalliin? Tunnetko sisäistä motivaatiota taitojesi ja osaamisesi päivittämiseen – uskotko, että harjoittelun avulla sinä kyllä opit ja osaat?

Muutos pelottaa, jos et usko pysyväsi muutoksen vauhdissa mukana. Harjoittamalla kasvun asennetta ymmärrät, että osaat, ja voit aina kehittyä.

 

MUUTOSVALMIS ORGANISAATIO ON OPPIVA ORGANISAATIO.

Muutosvalmis organisaatio on oppiva organisaatio, ja oppiva organisaatio on hyvinvoiva organisaatio! Se koostuu oppimiskykyisistä henkilöstön jäsenistä – oppivista ja uteliaista yksilöistä! Jatkuvasti kehittyvässä ja muuttuvassa maailmassa organisaation uudistumiskyky on tärkein kilpailukyvyn takaaja.