viestintä

Tehovinkit organisaation muutosvalmiuden tukemiseen

Tehovinkit organisaation muutosvalmiuden tukemiseen

Kun maailma ja työympäristöt (ja työn tekemisen tavat) muuttuvat hurjaa vauhtia, keskitymme usein siihen, miten jokin uusi laitekanta toimii, miten sitä käytetään ja miten siitä saataisiin maksimaalinen hyöty irti. Samalla me kuitenkin olemme tulleet laiminlyöneeksi sitä, joka niitä kaikkia laitekantoja käyttää, toimii – eli meidän mieli! Siksi onkin korkea aika tutustua myös tähän kaikkea meidän toimintaa moderoivaan laitekantaan – siihen, miten meidän ajatukset, uskomukset ja tunteet vaikuttaa meidän toimintaan (yhdessä ja erikseen). Se laitekanta, nimittäin, sattuu olemaan muutoksessakin pysyvää sorttia!

Hiljainen tieto organisaation voimavaraksi

Hiljainen tieto organisaation voimavaraksi

Hiljaista tietoa saatetaan usein pitää vähäpätöisenä, sillä se koskee usein arjen rutinoituneita askareita ja työtehtäviä. Koska tieto ei ole ns. “virallista”, ei sitä useinkaan pidetä kovin merkityksellisenä. Saatetaan jopa olettaa, että tuo nimenomainen tieto on kaikille ihmisille itsestäänselvyys. Näin ollen näitä tietoja ei kirjoiteta mihinkään, jolloin niitä ei myöskään lueta mistään. Oletetaan, että kaikki tietävät, vaikka kukaan ei oikeastaan tiedäkään – eivät ainakaan kaikki.

Olemme kaikki varmasti joskus olleet tilanteessa, jossa työyhteisön jäsen on kipeänä tai matkalla – tai muuta vastaavaa, ja siksi jonkin ongelman ratkaiseminen laitetaan jäihin. Juuri tämän kaltaisten tilanteiden vuoksi työyhteisöissä tulisi nostaa esiin hiljaista tietoa yhteiseen tietoisuuteen, sillä rutinoitunut tieto on työyhteisössä merkittävää tietoa.