positiivinen psykologia

MUUTOSVALMIUDEN TAUSTATEORIANA POSITIIVINEN PSYKOLOGIA

MUUTOSVALMIUDEN TAUSTATEORIANA POSITIIVINEN PSYKOLOGIA

Kansainvälinen positiivisen psykologian tutkimus tarjoaa lukemattomia tieteellisiä tutkimuksia niin filosofisesta, psykologisesta, sosiologisesta kuin neurotieteellisistäkin lähtökohdista tarkasteltuna. Positiivinen psykologia näkee onnellisuuden eräänlaisena kattokäsitteenä hyvän elämän rakentumiselle, mutta tunnustaa itsekin termin ongelmallisuuden, ja kritisoi onnellisuuden tulleen terminä käyttökelvottomaksi, sillä sitä käytetään jo liian monen asian kuvaamiseen. Onnellisuuteen suhtaudutaan usein hyvin yltiöpositiivisesti,  ja toisinaan termi herättää myös vahvaa vastustusta.