kasvun asenne

Mahdollista menestyksesi kasvun asenteella

Mahdollista menestyksesi kasvun asenteella

Asenteisiin ja ajattelumalleihin erikoistuneen psykologian professori Carol Dweckin mukaan yksilön uskomus omista kyvyistään on suurin tulevaisuuden toimintaa ennustava tekijä. Tutkimusten mukaan uskomuksesi omasta kyvykkyydestäsi, siis asenne, ennustaa menestymistä jopa paremmin kuin ihmisen älykkyysosamäärä. Yksilön asenne voi olla joko mahdollistaa kasvun, tai rajoittaa sitä. Asenne muodostuu uskomuksista – ajatuksista, jotka voivat olla todella voimakkaita. Ne ovat ajatuksia, joista on muodostunut osa ajattelua. Tutkimukset ovat osoittaneet että kasvun asennetta on mahdollista harjoitella – aloita siis jo tänään!

Muutosvalmius on uusi musta

Muutosvalmius on uusi musta

Muutosvalmius on tapa, jolla jonka avulla muutokseen voidaan suhtautua positiivisesti ja uteliaisuudella. Muutosvalmius on uuden tunnistamista, oppimista ja sisäistämistä.

Muutokset aiheuttavat usein hämmennystä, sillä ne kyseenalaistavat meidän kompetenssejamme ja kykyä toimia arjessa autopilotilla, ja siksi muutoksen käsittelyssä tarvitaan usein ulkopuolista apua.

Muutos on uuden oppimista, tai jo opitun tiedon muuttamista uuteen, sovellettavissa olevaan muotoon. Tehokas uuden oppiminen vaatii että uutta tietoa pystytään käsittelemään tietoisesti. Muutosvalmius on ohjelmistopäivitys, joka rohkaisee ja motivoi muutokseen.