coaching

Coaching vai valmennus?

Coaching vai valmennus?

Ammatticoachina törmään usein tilanteeseen, jossa huomaan potentiaalisen asiakkaan pohtivan eroja coachingin ja valmennuksen välillä, ja toisinaan vaatii aika paljon aikaa, että pääsemme ns. “samalle sivulle”. Termejä saattaa sekoittaa englanninkielinen sana coaching – joka tarkoittaa siis sekä valmennusta, että coaching-prosessia. Suomeksi valmennuksella viitataan substanssiosaamisen, tietojen ja taitojen valmentamiseen, kun taas puolestaan sanalla coaching viitataan ammatticoachin tukemaan coaching-prosessiin, jossa ajatteluntaitoja vahvistetaan coaching-prosessin keinoin. Termejä sekoittaa myös se, että varsin monet tuntuvat käyttävän Suomessakin näitä termejä rinnakkain, ja siitä syystä onkin erityisen tärkeää lisätä selkeyttä termi-viidakossa kamppaileville.