ajatteluntaidot

Coaching vai valmennus?

Coaching vai valmennus?

Ammatticoachina törmään usein tilanteeseen, jossa huomaan potentiaalisen asiakkaan pohtivan eroja coachingin ja valmennuksen välillä, ja toisinaan vaatii aika paljon aikaa, että pääsemme ns. “samalle sivulle”. Termejä saattaa sekoittaa englanninkielinen sana coaching – joka tarkoittaa siis sekä valmennusta, että coaching-prosessia. Suomeksi valmennuksella viitataan substanssiosaamisen, tietojen ja taitojen valmentamiseen, kun taas puolestaan sanalla coaching viitataan ammatticoachin tukemaan coaching-prosessiin, jossa ajatteluntaitoja vahvistetaan coaching-prosessin keinoin. Termejä sekoittaa myös se, että varsin monet tuntuvat käyttävän Suomessakin näitä termejä rinnakkain, ja siitä syystä onkin erityisen tärkeää lisätä selkeyttä termi-viidakossa kamppaileville.

Hiljainen tieto organisaation voimavaraksi

Hiljainen tieto organisaation voimavaraksi

Hiljaista tietoa saatetaan usein pitää vähäpätöisenä, sillä se koskee usein arjen rutinoituneita askareita ja työtehtäviä. Koska tieto ei ole ns. “virallista”, ei sitä useinkaan pidetä kovin merkityksellisenä. Saatetaan jopa olettaa, että tuo nimenomainen tieto on kaikille ihmisille itsestäänselvyys. Näin ollen näitä tietoja ei kirjoiteta mihinkään, jolloin niitä ei myöskään lueta mistään. Oletetaan, että kaikki tietävät, vaikka kukaan ei oikeastaan tiedäkään – eivät ainakaan kaikki.

Olemme kaikki varmasti joskus olleet tilanteessa, jossa työyhteisön jäsen on kipeänä tai matkalla – tai muuta vastaavaa, ja siksi jonkin ongelman ratkaiseminen laitetaan jäihin. Juuri tämän kaltaisten tilanteiden vuoksi työyhteisöissä tulisi nostaa esiin hiljaista tietoa yhteiseen tietoisuuteen, sillä rutinoitunut tieto on työyhteisössä merkittävää tietoa.